Wat het hart gezond kan houden 
Daarover gaan we in gesprek met Marco Ephraïm Antroposofisch huisarts in Zoetermeer 
Ons hart is een veelzeggend orgaan en vervult een cruciale rol in ons leven. Hoe kunnen we dat belangrijke orgaan tegemoet komen om het gezond te houden?
Marco is ook mede-initiator van de zogenaamde Hartschool die in het Therapeuticum Aurum met medewerking van veel therapeuten een schitterend concept hebben ontwikkeld rondom de hartpatiënt. Daar zal hij ons ook over informeren hoe dit in Zoetermeer gestalte krijgt.
 
Datum:             donderdag 22 maart
Tijd:        20.00 – 22.00 uur
Plaats:            Novaliscollege
Bijdrage:         € 5,- voor niet leden € 7,50 (alleen contante betaling)

In gesprek over……het hart

Wat houdt het hart gezond?

In gesprek met: Marco Ephraïm Donderdag 22 maart 2018
20.00-22.00 uur Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven

Marco is antroposofisch huisarts en mede-initiator van de “Hartschool” van Therapeuticum Aurum https://therapeuticumaurum.nl/hart-vaatziekten/.    In samenwerking met muziektherapeute Monique Schuurman Hess gaat hij in en bespelen zij het hart.

Wat houdt het gezond?
Welke invloed heeft inzicht en verandering van leefstijl?
Wat kan ik zelf doen?

Donderdag 22 maart 2018 – 20.00-22.00 uur
Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
Entree: leden € 5,00 / niet-leden € 7,50 (alleen contante betaling mogelijk)
Natuurlijk is de boekentafel ook weer gevuld
met interessante folders en boeken.

Weet wat je eet….

In gesprek met René Groenen. 1 februari 2018 

Rene is werkzaam in het gebied van de biologische landbouw én zaadkweek en veredeling.
Als geen ander kan hij ons:” voeden” met gezichts- en standpunten- welke werkwijzen er worden gebruikt die feitelijk tot gevolg hebben, dat wij geen natuurlijk voedsel meer tot ons kunnen nemen.
Dit is dus een regelrechte bedreiging van de gezondheid van ons en die van onze kinderen.

Datum: donderdag 1 februari
Tijd:      20.00 – 22.00 uur
Plaats:            Novaliscollege
Bijdrage:         € 5,- voor niet leden € 7,50 (alleen contante betaling)

In gesprek over Ziekte en gezondheid


Omgaan met……Ziekte en gezondheid bij: Kinderen, volwassenen en ouderen
in gesprek met: Joost Laceulle Antroposofisch huisarts
Lichaam, ziel en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat is ziek ….en wat is gezond zijn?
Kun je het zelf genezend vermogen beïnvloeden?
Hoe kun je  verantwoording nemen voor jouw gezondheid?

Donderdag 9 november 2017
20.00 – 22.00 uur
Novalis college,
Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven
Entree: leden € 5,- / niet-leden €7,50 (alleen contante betaling mogelijk)

In gesprek over……..Slapen!

In gesprek over……. Slapen – Jaap van de Weg – Auteur en Consultatief antroposofisch huisarts

Datum:                       donderdag 5 oktober 2017
Tijd:                            20.00 – 22.00 uur
Plaats:                        Novaliscollege
Bijdrage:                     € 5,- voor niet leden € 7,50
Info:                            henkwillemverboom@gmail.com

Naar bed gaan, inslapen en wakker worden.
Wat is slapen eigenlijk?
Wat doe je in de nacht?
Wat gebeurt er in je lichaam?
Wat zijn slaapproblemen?

In gesprek over….. Depressie,

In gesprek over……. Depressie, Peter Staal – Antroposofisch huisarts 

Datum:                       donderdag 8 juni 2017
Tijd:                            20.00 – 22.00 uur
Plaats:                        Novaliscollege
Bijdrage:                     € 5,- voor niet leden € 7,50
Info:                            henkwillemverboom@gmail.com

Is iedereen even gevoelig?
Hoe kun je een depressie krijgen?
Wat zijn de symptomen?
Hoe kun je een depressie voorkomen of oplossen?

Op veler verzoek hebben wij Peter Staal , antroposofisch huisarts in Tilburg, wederom bereid gevonden om voor Antroposana Eindhoven een avond te verzorgen, dit maal het belangrijke onderwerp: Depressie. Naast de inhoudelijke aspecten, zal hij ingaan op de methodisch benadering vanuit de antroposofie, zoals deze mede door het innovatie-instituut, het Lectoraat van de antroposofische gezondheidszorg met het veld ontwikkeld is.

Mercuur bestaat 28 jaar!

Mercuur bestaat 28 jaar.

Onder de titel Mercuur 2.0 oriënteert zij zich op de toekomst, om de continuïteit van de antroposofische gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Op woensdag 29 maart wordt met een jubileumrede van Christine Gruwez, met als titel: “Behoefte aan een plek waar ge-heel-d kan worden”, inhoud gegeven aan dit feestelijke feit.
Daarmee willen we tot uitdrukking brengen hoe belangrijk de Antroposofische Gezondheidszorg in deze tijd is, wat zij te betekenen heeft en tegelijkertijd ook welke positie een therapeuticum daarbij inneemt, als plek om te helen.
Dat vraagt ook om vanuit patiëntenperspectief de ontwikkeling van de antroposofische gezondheidszorg te steunen en te stimuleren.
Christine zal dit punt met name belichten en dit ook plaatsen in het huidige tijdsgewricht.
“Nood aan troost en geborgenheid” groeit naarmate de wereld minder zekerheid lijkt te bieden.
Wat ons kan helen is het bewust kunnen dragen van iedere vorm van onzekerheid.
Niet in, maar uit deze onzekerheid is geheeld worden weer mogelijk.
Dit kunnen we vertalen naar de grote nood-zaak van Antroposofische Gezondheidszorg en Therapeutica.
De toespraak van Christine zal omlijst worden met een bijzondere bijdrage van het Mercuurkoor, begeleid door Joop Albracht.

De zaal is open om 19.30 ,  er zijn verschillende informatiestands en een boekentafel aanwezig, zodat u kunt laten inspireren.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond.
De bijdrage van 5 euro of een vrijwillig gebaar zal  voor de toekomst van Mercuur aangewend worden

Meer informatie: Mercuur Affiche Mercuur Jubileum 28jr_PosterA4_3.

Ik hoop u namens de Mercuurgemeenschap op 29 maart te mogen begroeten.
Henk Verboom