In gesprek over Ziekte en gezondheid


Omgaan met……Ziekte en gezondheid bij: Kinderen, volwassenen en ouderen
in gesprek met: Joost Laceulle Antroposofisch huisarts
Lichaam, ziel en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat is ziek ….en wat is gezond zijn?
Kun je het zelf genezend vermogen beïnvloeden?
Hoe kun je  verantwoording nemen voor jouw gezondheid?

Donderdag 9 november 2017
20.00 – 22.00 uur
Novalis college,
Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven
Entree: leden € 5,- / niet-leden €7,50 (alleen contante betaling mogelijk)

In gesprek over……..Slapen!

In gesprek over……. Slapen – Jaap van de Weg – Auteur en Consultatief antroposofisch huisarts

Datum:                       donderdag 5 oktober 2017
Tijd:                            20.00 – 22.00 uur
Plaats:                        Novaliscollege
Bijdrage:                     € 5,- voor niet leden € 7,50
Info:                            henkwillemverboom@gmail.com

Naar bed gaan, inslapen en wakker worden.
Wat is slapen eigenlijk?
Wat doe je in de nacht?
Wat gebeurt er in je lichaam?
Wat zijn slaapproblemen?

In gesprek over….. Depressie,

In gesprek over……. Depressie, Peter Staal – Antroposofisch huisarts 

Datum:                       donderdag 8 juni 2017
Tijd:                            20.00 – 22.00 uur
Plaats:                        Novaliscollege
Bijdrage:                     € 5,- voor niet leden € 7,50
Info:                            henkwillemverboom@gmail.com

Is iedereen even gevoelig?
Hoe kun je een depressie krijgen?
Wat zijn de symptomen?
Hoe kun je een depressie voorkomen of oplossen?

Op veler verzoek hebben wij Peter Staal , antroposofisch huisarts in Tilburg, wederom bereid gevonden om voor Antroposana Eindhoven een avond te verzorgen, dit maal het belangrijke onderwerp: Depressie. Naast de inhoudelijke aspecten, zal hij ingaan op de methodisch benadering vanuit de antroposofie, zoals deze mede door het innovatie-instituut, het Lectoraat van de antroposofische gezondheidszorg met het veld ontwikkeld is.

Mercuur bestaat 28 jaar!

Mercuur bestaat 28 jaar.

Onder de titel Mercuur 2.0 oriënteert zij zich op de toekomst, om de continuïteit van de antroposofische gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Op woensdag 29 maart wordt met een jubileumrede van Christine Gruwez, met als titel: “Behoefte aan een plek waar ge-heel-d kan worden”, inhoud gegeven aan dit feestelijke feit.
Daarmee willen we tot uitdrukking brengen hoe belangrijk de Antroposofische Gezondheidszorg in deze tijd is, wat zij te betekenen heeft en tegelijkertijd ook welke positie een therapeuticum daarbij inneemt, als plek om te helen.
Dat vraagt ook om vanuit patiëntenperspectief de ontwikkeling van de antroposofische gezondheidszorg te steunen en te stimuleren.
Christine zal dit punt met name belichten en dit ook plaatsen in het huidige tijdsgewricht.
“Nood aan troost en geborgenheid” groeit naarmate de wereld minder zekerheid lijkt te bieden.
Wat ons kan helen is het bewust kunnen dragen van iedere vorm van onzekerheid.
Niet in, maar uit deze onzekerheid is geheeld worden weer mogelijk.
Dit kunnen we vertalen naar de grote nood-zaak van Antroposofische Gezondheidszorg en Therapeutica.
De toespraak van Christine zal omlijst worden met een bijzondere bijdrage van het Mercuurkoor, begeleid door Joop Albracht.

De zaal is open om 19.30 ,  er zijn verschillende informatiestands en een boekentafel aanwezig, zodat u kunt laten inspireren.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond.
De bijdrage van 5 euro of een vrijwillig gebaar zal  voor de toekomst van Mercuur aangewend worden

Meer informatie: Mercuur Affiche Mercuur Jubileum 28jr_PosterA4_3.

Ik hoop u namens de Mercuurgemeenschap op 29 maart te mogen begroeten.
Henk Verboom

Slikken en stikken

Slikken èn stikken In gesprek met  Loek Dullaart 

Flyer Slikken en stikken

Datum:                       donderdag 23 maart 2017
Tijd:                            20.00 – 22.00 uur
Plaats:                        Novaliscollege
Bijdrage:                     € 5,- voor leden, € 7,50 voor niet leden
Info:                            henkwillemverboom@gmail.com

• Als we ziek zijn krijgen we heel wat te slikken.
• Alternatieve medicijnen en behandelwijzen worden door marktwerking en het economische systeem bijna geheel buitengesloten.
• Wat is eigenlijk gezondheid, wat is geneeskunst en wat is de bedoeling van ziekten?
• Wat kunnen wij doen als individuele patiënt of met elkaar?

Natuurlijk is onze boekentafel ook weer gevuld met interessante folders en boeken
over dit en andere onderwerpen.
Informatie over deze avond, Henk Verboom, tel. 06-150 54 471 – Henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven/ · AntroposanaEindhoveneo · E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

Elektromagnetische straling

2016-11-03-flyer-nico-groot-stralingDonderdag 3 november 2016, 20.00-22.00 uur

Elektromagnetische Straling – Je ziet het niet, maar het is overal en het gaat door je heen!
In gesprek met: Nico Groot Stralings- en ervaringsdeskundige
Leerkracht, (interim)directeur en ondersteuner in de bedrijfsvoering,
Hij maakt straling ervaarbaar met meetinstrumenten

  • Wat is elektromagnetische straling en hoe veilig is het?
  • Waarom is wifi op scholen voor jonge kinderen in Rusland en Frankrijk verboden?
  • Wat is elektro sensitiviteit en wat zijn de klachten?
  • Wat kun je (zelf) doen om risico’s te reduceren?

Natuurlijk is onze boekentafel ook weer gevuld met interessante folders en boeken over dit en andere onderwerpen.
Novalis college,
Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
Entree: €7,50, leden €2,50 korting (alleen contante betaling mogelijk)

Informatie over deze avond, Henk Verboom, tel. 06 – 150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven · Facebook: AntroposanaEindhoveneo · E-mail: eindhoven@antroposana.nl

Ziekte en de weg naar genezing

Donderdag 6 oktober 2016, 20.00 – 22.00 uur

Ziekte en de weg naar genezingFrans Lutters - 6 okt 2016

In gesprek met: Frans Lutters – auteur en docent.
Hij studeerde onderwijskunde, theologie en vrijeschoolpedagogie.

Ziekte en genezing zijn onderdeel van het leven.
Een ziekte stelt ons voor uitdagingen die zwaar,
intens en leerzaam kunnen zijn.
Hoe kunnen we omgaan met ziekte en genezende krachten?
Hoe kun je dit zien vanuit een humane en spirituele benadering van het leven?

Natuurlijk is onze boekentafel ook weer gevuld met interessante folders en boeken
over dit en andere onderwerpen.

Donderdag 6 oktober 2016, 20.00 – 22.00 uur
Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven
Entree: €7,50 / leden krijgen €2,50 korting (alleen contante betaling mogelijk)

Informatie over deze avond, Henk Verboom, tel. 06 – 150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven – Facebook: AntroposanaEindhoveneo – E-mail: eindhoven@antroposana.nl

 

 

Pallium Thuiszorg nu ook in Eindhoven

Na de succesvolle ontwikkelingen in Maastricht, is begin 2016 Pallium Thuiszorg Eindhoven e.o. gestart. Dit is een bemiddelingsbureau voor warme thuiszorg op maat. De Christengemeenschap Eindhoven en Antroposana Eindhoven, willen dit initiatief van Thea Looijmans ondersteunen door een oproep voor financiële (start)steun.

Vindt U dit ook een goed initiatief, dan kunt meer informatie vinden op palliumthuiszorgeindhoven.nl, of u kunt contact opnemen met 06 2466 3186.

Als u wilt bijdragen dan kunt u doneren op rekeningnummer NL92INGB0001077392 ten name van: Christengemeenschap, Eindhoven, onder vermelding van Pallium thuiszorg Eindhoven e.o..

 

In gesprek over… Beschaving begint bij de opvoeding!

Gezond moreel Kompas

In gesprek over….Beschaving begint bij de opvoeding

Door: Jacques Meulman – Studeerde psychologie, antroposofische psychodiagnostiek en gespreks- en psychotherapie. Werkte als leerkracht aan de vrije School.

Waaruit bestaat een “gezond moreel kompas” in de huidige tijd?
Hoe voed je een kind op tot een evenwichtig, kritisch, zelfstandig denkend mens?
Hoe help je als opvoeder in het ontwikkelen van normen en waarden?

Natuurlijk is onze boekentafel ook weer gevuld met informatieve boeken en folders over dit en andere interessante onderwerpen.

Woensdag 25 mei 2016, 20.00-22.00 uur
Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
Entree: leden€ 5,00, niet-leden €7,50 (Alleen contante betaling mogelijk.)

Informatie over deze avond, Henk Verboom, tel. 06 – 150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven – Facebook: AntroposanaEindhoveneo – E-mail: eindhoven@antroposana.nl