Pallium Thuiszorg nu ook in Eindhoven

Na de succesvolle ontwikkelingen in Maastricht, is begin 2016 Pallium Thuiszorg Eindhoven e.o. gestart. Dit is een bemiddelingsbureau voor warme thuiszorg op maat. De Christengemeenschap Eindhoven en Antroposana Eindhoven, willen dit initiatief van Thea Looijmans ondersteunen door een oproep voor financiële (start)steun.

Vindt U dit ook een goed initiatief, dan kunt meer informatie vinden op palliumthuiszorgeindhoven.nl, of u kunt contact opnemen met 06 2466 3186.

Als u wilt bijdragen dan kunt u doneren op rekeningnummer NL92INGB0001077392 ten name van: Christengemeenschap, Eindhoven, onder vermelding van Pallium thuiszorg Eindhoven e.o..

 

In gesprek over… Beschaving begint bij de opvoeding!

Gezond moreel Kompas

In gesprek over….Beschaving begint bij de opvoeding

Door: Jacques Meulman – Studeerde psychologie, antroposofische psychodiagnostiek en gespreks- en psychotherapie. Werkte als leerkracht aan de vrije School.

Waaruit bestaat een “gezond moreel kompas” in de huidige tijd?
Hoe voed je een kind op tot een evenwichtig, kritisch, zelfstandig denkend mens?
Hoe help je als opvoeder in het ontwikkelen van normen en waarden?

Natuurlijk is onze boekentafel ook weer gevuld met informatieve boeken en folders over dit en andere interessante onderwerpen.

Woensdag 25 mei 2016, 20.00-22.00 uur
Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
Entree: leden€ 5,00, niet-leden €7,50 (Alleen contante betaling mogelijk.)

Informatie over deze avond, Henk Verboom, tel. 06 – 150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven – Facebook: AntroposanaEindhoveneo – E-mail: eindhoven@antroposana.nl

In gesprek over…….gezondmakend onderwijs, met garantie voor de toekomst

Jacques Meulman –  Vrije School leerkracht waarna hij psychologie gestudeerd en de postacademische opleiding Antroposofische Psychodiagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie heeft gevolgd.

Goed beschouwd zijn de beginselen van het neoliberalisme, met o.a. de marktwerking,  niet alleen in de gezondheidszorg ingevoerd maar ook in het onderwijs. Net zoals het in de gezondheidszorg de zorg om de gezondheid strijdt met de noodzaak om geld te verdienen, gaat het in het onderwijs vaak niet meer om de gezonde ontwikkeling van de kinderen  maar om de resultaten en de vergroting van de ‘opbrengsten’. Omdat er steeds meer nadruk gelegd wordt op de verbetering van de resultaten en opbrengsten op korte termijn, is er steeds minder besef, kennis en inzicht over de doorwerking van dit onderwijs op de lange termijn, in het latere leven. In talloze pedagogische voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe we, vanuit de inzichten in de ontwikkeling van de mens, zo kunnen opvoeden en onderwijzen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot vrije en gezonde mensen die als volwassenen doel, betekenis en richting kunnen geven aan hun eigen leven. Het is een inhoud die niets aan actualiteit heeft ingeboet en buitengewoon heldere antwoorden geeft op vele vragen over het onderwijs, de opvoeding, de gezondheid van de kinderen en de latere volwassenen.

Woensdag 25 mei van 20-22 uur
Novaliscollege
Sterrenlaan 16
Eindhoven

Kosten:
5 euro voor leden van Antroposana
7,50 euro voor niet leden

Info Henk Verboom per mail of 0615054471

 

In gesprek over …..SOLK Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

In gesprek over…….SOLK Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

LET OP: DEZE LEZING VIND PLAATS OP 25 FEBRUARI. 

Door Peter Staal  Antroposofisch artsKnipsel

Iedereen heeft wel eens een pijn die niet te verklaren is.
Maar wat…., als de klacht aanhoudt en het is niet duidelijk, wat het is?
Hoe onverklaarbaar zijn SOLK klachten?
Waardoor kunnen deze klachten veroorzaakt worden?
Wat kun je er aan doen?
En…., kun je deze klachten voorkomen?

Tijdens de avond is er een boekentafel met folders en boeken over dit en andere onderwerpen.

Donderdag 25 februari 2016 20.00 – 22.00 uur
Novalis college,
Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven
Entree (contant betalen) leden € 5,- / niet-leden €7,50

Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
Internet: www.antroposana.nl/eindhoven/
E-mail: eindhoven@antroposana.nl

In gesprek over……. Kinderziektes en Vaccinatie

Noor Prent – Antroposofisch Kinderarts en medeauteur van het boek “vaccinatie doorgeprikt”

Wat zijn vaccinaties en zijn er alternatieven? Is vaccineren veilig? Is vaccineren onnatuurlijk? Wordt het afweersysteem beïnvloed door vaccins?

Wat zijn vaccinaties en zijn er alternatieven?
Is vaccineren veilig?
Is vaccineren onnatuurlijk?
Wordt het afweersysteem beïnvloed door vaccins

Donderdag 12 november 2015
20.00 – 22.00 uur
Novalis college,
Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven
Entree: € 5,- (niet-leden €7,50)
Antroposana Eindhoven e.o.
Internet: www.antroposana.nl/eindhoven/
E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl
Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillem@gmail.com

Opvoeden in het digitale tijdperk

Bezorgd over de avonturen van uw kind op het internet? Probeert u evenwicht te vinden tussen modern en kritisch? Bent u een geschikte opvoeder in deze digitale wereld? Deze avond geeft u inzicht in de achtergronden en effecten van de moderne media op uw kind.

Bezorgd over de avonturen van uw kind op het internet?
Probeert u evenwicht te vinden tussen modern en kritisch?
Bent u een geschikte opvoeder in deze digitale wereld?
Deze avond geeft u inzicht in de achtergronden en
effecten van de moderne media op uw kind.

Edmond Schoorel – Kinderarts en schrijver van het boek “Beeldscherm beelden”
Edmond gaat in gesprek over de problematiek en wisselt met u van gedachten.

Er is tevens een Korte presentatie van “De Vlinder” (speelgoed-speciaalzaak)

Woensdag 7 oktober 2015
20.00 – 22.00 uur
Novalis college,
Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven
Entree: € 5,- (niet-leden €7,50)
Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillem@gmail.com
Antroposana Eindhoven e.o.
Internet: www.antroposana.nl/eindhoven/
E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

 

 

Anders kijken naar dementie (Michaelconferentie)

De Michaelconferentie wordt gehouden op 2 en 3 oktober, met een afsluiting op 4 oktober. Het thema is “Anders kijken naar dementie”. Een weekend vol lezingen, workshops en heel veel informatie om over in gesprek te gaan. Op zondag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de mensenwijdingsdienst en de slotbeschouwing door Myriam Driesens, priester van de Christengemeenschap.

De conferentie is een initiatief van de Christengemeenschap, ondersteund door Antroposana; het Studiecentrum voor Antroposofie; de ledengroep van de antroposofische vereniging; Glorieuxpark/ Lukashuis en Pallium Antropos.

Aanmelden via www.eindhoven.christengemeenschap.nl .

Voor meer informatie klik deze link. “michaelconferentie folder“.

Een week eerder: Op vrijdag 25 september  is er in het Klooster in Nuenen om 20.15, Park 1 een solotoneelvoorstelling door Marjolein Baars over omgaan met dementie  : Zwarte gaten & Losse eindjes. . Na de voorstelling is er een mogelijkheid voor een nagesprek. Voor deze voorstelling is de toegangsprijs 10 euro. Betaling uitsluitend contant.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen  met Henk Verboom ; telefoon 0615054471 of email henkwillemverboom@gmail.com.

 

Samen kunnen we de antroposofische gezondheidszorg een stem geven!

WORD LID

De antroposofische gezondheidszorg biedt verrassende nieuwe invalshoeken. Daarom schenken wij ieder nieuw lid, én ieder lid dat een nieuw lid aandraagt, een boek. In tegenstelling tot wat op de landelijke site staat, is het boek van Edmond Schoorel niet meer voorradig en daarom wordt momenteel het boek  “lof der hindernissen” door Jaap van de Weg aangeboden.

Tevens ontvangt u 4 keer per jaar het blad “Stroom”.

Ga naar www.antroposana.nl om u aan te melden en zie wat wij voor leden organiseren.

Daar vindt u ook informatie over onze Antroposanapolis.

 

Samenvatting “Lof der Hindernissen”lof der hindernissen

Het leven brengt hindernissen. Ze komen vanzelf op onze weg of we zoeken ze op om het leven ‘spannend’ te maken; we doen gevaarlijke sporten of leiden een leven op het scherp van de snede. Waarom doen we dat? Welke grens zoeken we precies? En zijn de dagelijkse irritaties, ruzies of moeilijkheden met de partner, vrienden en collega’s alleen maar een sta-in-de-weg of geven ze juist mogelijkheden om ergens doorheen te stoten? Hindernis als een beproeving om je kracht te meten op het gebied van de levenskunst. In oude inwijdingsmysteriën namen beproevingen een grote plaats in; ze maakten een belangrijk deel uit van de inwijdingsweg. Jaap van de Weg laat in dit boekje zien dat in onze tijd de inwijding zich ‘op straat’ afspeelt. Beproevingen in ons dagelijks leven kunnen opgevat worden als aspecten van een moderne inwijding.

In gesprek over……. Biografie Voorpresentatie van het boek  “Gaandeweg” 

Gelijke tred houden met jezelf en de tijd bijbenen,2015 06 23 biografie poster
vraagt voortdurend toenemend bewustzijn,
meer presentie en actieve zelfsturing.
Een avond over ‘hoe Biografiek daarbij een hulp kan zijn’.

Sprekers:

Rinke Visser
De nestor in de ontwikkeling van de antroposofische
visie op het gebied van de biografie

Josien de Vries
Bevlogen door: biografie, coaching en counseling

dinsdag 23 juni 2015
20.00 – 22.00 uur
Novalis college,
Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven
Entree: € 5,- (niet-leden €7,50)

Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkverboom@hetnet.nl
Antroposana Eindhoven e.o.
Internet: www.antroposana.nl/eindhoven/
E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl