Thomas Mayer (maart 2021)

Beste lezers en lezeressen

In dit boekje presenteer ik 28 meditaties- en zielsoefeningen die onze soevereiniteit, onze waardigheid en ons spirituele verbinding versterken en ertoe kunnen bijdragen om het collectieve veld te ontspannen. In het laatste hoofdstuk probeer ik een geesteswetenschappelijke classificatie van de processen te beschrijven.

In het Latijn heet Kroon “Corona” en het stralende aureool van heiligen heet een “corona radiatie”. De Kroon is een uitdrukking van een rechtopstaande en alerte kruinchakra en verbindt ons met de spirituele wereld. Een bijzonder sterke verbinding wordt uitgedrukt in het heilige aureool.

De coronacrisis is in wezen een aanval op de spirituele verbinding van de mensheid met de geest. Aangezien er een geestelijke strijd plaatsvindt moet je die ook met geestelijke middelen tegemoet treden.

De overdenkingen in dit boekje zijn niet alleen bedoeld om te lezen maar ook om te mediteren. De beste manier om dit te doen is om dit te bespreken in een kleine groep en uit te wisselen over je ervaringen.

“Dark winter”,  was de naam van de internationale conferentie in 2001 waarin ook lock downs werden voorgespeeld. Laten we er een “witte winter” van maken, laten wij het donker doorlichten. Ik nam dat als een idee voor de illustraties bij de teksten.

Sinds mijn jeugd ben ik verbonden met de antroposofie en ik leid momenteel vooral cursussen en trainingen in Antroposofische meditatie. Tegelijkertijd was ik altijd sociaal geëngageerd, vooral als burgerrechten activist voor directe democratie door middel van referenda en voor een eerlijk monetaire orde. Vanuit die gedachte is deze tekst geschreven.

Verdere teksten over het verteren en classificeren van de coronacrisis zijn via deze link te vinden https://www.anthroposophische-meditation.de/corona-krise.

Veel plezier met lezen mediteren en praat erover! Groet Thomas Mayer

Het gedrukte boekje kan op rekening worden besteld voor €10 per stuk plus verzendkosten bij Thomas.Mayer@geistesforschung.org. (Copyright Thomas Mayer)