Mercuur bestaat 28 jaar!

Mercuur bestaat 28 jaar.

Onder de titel Mercuur 2.0 oriënteert zij zich op de toekomst, om de continuïteit van de antroposofische gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Op woensdag 29 maart wordt met een jubileumrede van Christine Gruwez, met als titel: “Behoefte aan een plek waar ge-heel-d kan worden”, inhoud gegeven aan dit feestelijke feit.
Daarmee willen we tot uitdrukking brengen hoe belangrijk de Antroposofische Gezondheidszorg in deze tijd is, wat zij te betekenen heeft en tegelijkertijd ook welke positie een therapeuticum daarbij inneemt, als plek om te helen.
Dat vraagt ook om vanuit patiëntenperspectief de ontwikkeling van de antroposofische gezondheidszorg te steunen en te stimuleren.
Christine zal dit punt met name belichten en dit ook plaatsen in het huidige tijdsgewricht.
“Nood aan troost en geborgenheid” groeit naarmate de wereld minder zekerheid lijkt te bieden.
Wat ons kan helen is het bewust kunnen dragen van iedere vorm van onzekerheid.
Niet in, maar uit deze onzekerheid is geheeld worden weer mogelijk.
Dit kunnen we vertalen naar de grote nood-zaak van Antroposofische Gezondheidszorg en Therapeutica.
De toespraak van Christine zal omlijst worden met een bijzondere bijdrage van het Mercuurkoor, begeleid door Joop Albracht.

De zaal is open om 19.30 ,  er zijn verschillende informatiestands en een boekentafel aanwezig, zodat u kunt laten inspireren.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond.
De bijdrage van 5 euro of een vrijwillig gebaar zal  voor de toekomst van Mercuur aangewend worden

Meer informatie: Mercuur Affiche Mercuur Jubileum 28jr_PosterA4_3.

Ik hoop u namens de Mercuurgemeenschap op 29 maart te mogen begroeten.
Henk Verboom

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.