PARACELCUS

Paracelsus, inspirator van de antroposofische gezondheidszorg  di 22 sep 2020, 20:00 – 22:00 uur

Voordracht door Elke Bußler, vertaler

Je zou de 16e eeuwse arts, alchemist, natuurfilosoof en ‘lekentheoloog’ Paracelsus de eerste antroposoof kunnen noemen:
zijn hele werk draait om de mens, kwintessens van de kosmos. Elke Bußler is al zo’n twintig jaar bezig het werk van Paracelsus te bestuderen, in het Nederlands te vertalen en uit te geven. Zij zal aan de hand van een aantal kernbegrippen het
mens- en wereldbeeld van Paracelsus schetsen. Paracelsische geneeskunst, zo zal blijken, is in essentie geesteswetenschap.

Net zoals Steiners geesteswetenschap niet in strijd is met de natuurwetenschap, maar erop voortbouwt, en dat met behulp van waarneming, ervaring en denken, geldt dit ook voor Paracelsus. Een groot deel van zijn werk speelt zich af langs de grens tussen natuur en bovennatuur, waarbij hij altijd naar manieren zoekt om deze duidelijk van elkaar af te bakenen. Tegelijkertijd geeft hij een wegbeschrijving om via de natuurlijke wereld, en verrijkt met de ervaring in de materie, tot een nieuwe beleving van de geestelijke wereld te komen.

 

De boeken van Paracelsus kunnen ter plaatse worden aangeschaft.

Bijdrage: 8 euro inclusief koffie/thee

Aanmelding verplicht voor 12 september bij Henk Verboom, bij voorkeur per email: henkwillemverboom@gmail.com of tel. 06-15054471.

Bij ‘overboeking’ bestaat de mogelijkheid dat er een extra bijeenkomst wordt georganiseerd.

Maria Magdalena kerk
Boschdijk 354
5622 PA EINDHOVEN

henkwillemverboom@gmail.com

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.