Laat de Genneper Watermolen niet verloren gaan!

Laat de Genneper Watermolen niet verloren gaan!

Vijf jaar geleden verbrak de gemeente Eindhoven het huurcontract met de exploitant van een winkel in meel en dierenvoeding, gevestigd in de Genneper Watermolen. De reden was dat hij zich niet hield aan de afspraken, dat hij met de watermolen moest malen. Als een molen niet wordt gebruikt waarvoor hij is bedoeld, namelijk het malen van graan, dreigt voortijdige slijtage van de houten onderdelen van het maalwerk.

Na vertrek van de huurder hebben twee gediplomeerde molenaars, het echtpaar Hans Kalkhoven en Annemie Driessen, vanaf 2018 de molen als vrijwilligers weer graan laten malen. Bovendien is de molen nu open voor bezoek en geven de beide molenaars rondleidingen voor bezoekers, groepen leerlingen van scholen en vele anderen. Daarnaast wordt de molen ook gebruikt als opleidingsmolen en examenmolen.

De voormalige huurder is tegen het verbreken van het contract in beroep gegaan. Na een rechtsgang van vijf (!) jaar heeft het Gerechtshof uitgesproken dat de gemeente ten onrechte het contract heeft verbroken en dat de huidige molenaars per 1 november de molen moeten verlaten en dat daarna de molen weer als winkel gebruikt kan worden. Als stichting Vrienden van Gennep maken wij ons hier ernstige zorgen over!.

De molen is een rijksmonument, een monument dat nu weer gedegradeerd wordt tot decor voor een winkel van hondenbrokken en tarwemeel. De educatieve en andere functies zullen weinig of geen aandacht krijgen. De molen is een belangrijke factor in de beleving van het gebied waar de molen staat, een van de weinige historische landschappen die Brabant nog bezit. De molen is van belang om de keten graan-meel-brood in de praktijk te kunnen demonstreren. De mooie plannen, die de gemeente Eindhoven ontwikkelt om de omgeving van de molen verder te vergroenen, zullen door deze ontwikkeling ernstig worden bemoeilijkt.
Als stichting proberen wij de aandacht van de Eindhovense politiek hierop te vestigen door in gesprek te gaan met raadsleden en wethouders.

De beide molenaars zijn een petitie gestart, die via deze link: www.vriendenvangennep.nl ondertekend kan worden.

Bent u ook bezorgd, onderteken dan de petitie en deel deze oproep met vrienden en bekenden.

namens de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep
,

Kik de Nooijer (voorzitter), Roos Boink (secretaris), Wim Helms (penningmeester), Simon van Schooten. Bart Brenneker, Barbara Stolte, Hein van Rooij (bestuursleden).

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.