Pinksterconcerten: Klankkleur

Op eerste pinksterdag zal Cileke Angenent – Zangeres (en zangdocent), met twee blazers van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE), te weten, Jeannette Landré op dwarsfluit  en Marieke Stordiau op Fagot, een concert geven in Eindhoven.

Zij vormen een prachtig trio. Het is wonderlijk hoe mooi de instrumenten zich met de zang vermengen.

In het programma ontstaan naast de terzetten allerlei combinaties van duetten. Er zal een afwisseling zijn van prachtige stukken van o.a. Bach “Kein artzt ist auser dir zu finden” en korte instrumentale Inventionen. Daarnaast zal dit afgewisseld worden met vrolijke volksmuziek uit Tsjechië (Dvorák), Schotland (Scottish Mouthmusic) en Ierland (H. Tann). Ook zullen de dames een spannende improvisatie laten horen. Het concert begint en eindigt met muziek van Hildegard von Bingen.

We hopen u te mogen ontvangen op 23 mei om eindelijk weer live muziek ten gehore te mogen brengen!

Via deze link vindt u de Flyer met de gegevens

De lezing van Zoltan Schermann over Hoog gevoeligheid op 18 februari 2021 wordt als gevolg van de Corona- maatregelen verzet naar een nader te bepalen datum.  Als er meer zicht is op mogelijkheden wordt dat op deze site bekend gemaakt.

Is verzet naar 9 sept 2021

Mens zijn – De nieuwe ITA is uit!

MENS ZIJN! De nieuwe ITA  is weer een geweldig mooi en positief nummer geworden. Het thema van deze Ita ontlenen we aan de medische conferentie ‘Crossing Bridges –Being Human!’

Een impressie van deze editie:
 • Kinderarts Edmond Schoorel: ‘Hoe jonger het kind is, hoe meer de omgeving zich moet ontwikkelen opdat het kind zich kan ontwikkelen.’
 • Tandarts Peter Borm: ‘De vorming van het volwassen gebit hangt nauw samen met hoe je jezelf ontwikkelt.’ Hoe zorg je ervoor dat de antroposofie gaat leven in wat je doet?
 • Verpleegkundige Anita Weerman vindt het nog altijd een inspirerende vraag. Je thuis voelen in de echte wereld heet: hechten. Hoe kunnen kinderen zich verbinden in tijden van corona? Warmteprocessen zijn onlosmakelijk verbonden met ons mens zijn. Een metaal als koper laat ons zien hoe.

Leden ontvangen dit blad al maar, graag willen wij, dit bekend maken onder een breder publiek. Zeker in deze tijd kan het een mooi geschenk zijn. Speciaal daarvoor hebben wij extra exemplaren beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij Mercuur.

Naast deze geste zou ook een lidmaatschap van Antroposana (link) of de zorgkalender (link) een aanbeveling kunnen zijn.

Wij wensen u ondanks alle beperkende maatregelen een bijzondere beleving van de adventstijd, de kersttijd en van de 13 heilige nachten toe.
Tot in het volgende jaar!

Geachte leden van Antroposana

Het is zover, zaterdag 14 november is, ter gelegenheid van 100 jaar Antroposofische Geneeskunst, de Antroposofisch gezondheidskalender regio Eindhoven gelanceerd!!

De creatie van deze unieke kalender liep parallel met hetgeen ons in de afgelopen periode allen overkwam, het coronavirus. Organisatorisch is het daarom heel anders verlopen, dan dat we bedacht hadden. We wilden de kalender introduceren op de Antroposofische zorgmarkt die gepland stond op 19 september jl. maar vanwege Corona is deze markt uitgesteld naar 15 mei volgend jaar. Hierdoor kwam er onbedoeld meer tijd beschikbaar voor het creatieproces. Het is een pure regionale activiteit geworden vanuit de doelstelling om de Antroposofische Zorgaanbieders uit onze Regio de gelegenheid te bieden zich te presenteren en waarmee ook de diversiteit voor een groter publiek zichtbaar gemaakt kan worden.

Het Thema “Heel de Mens”, (wat tevens het thema van het jubileumnummer van ITA was), stroomt door de gehele kalender, waarbij tal van aspecten, die de samenhang van de Antroposofische zorg representeren aan bod komen en die u gedurende het gehele jaar 2021 vergezellen en ook daarna nog als naslagwerk kan dienen.

De inspiratie die ook na 100 jaar nog actueel is en die Ita Wegman en Rudolf Steiner in onderlinge samenwerking hebben vastgelegd in het boek: “Verruiming van de Geneeskunst” heeft hopelijk zijn weerslag in de kalender gevonden.

Het Creatieteam, heeft met alle inventiviteit, ongelofelijke inzet en originaliteit een prachtige kalender tot stand gebracht.

Leden van dit team zijn:

 • Anita Peeters
 • Lara Werps
 • Martine Meursing
 • Ieva Laurina

De kalender is in een oplage van 3000 stuks gedrukt en is mede dankzij ruimhartige bijdragen van sponsoren voor slechts 10 euro te koop bij de volgende adressen (natuurlijk, zolang de voorraad strekt).

De kalender lijkt ons reuze geschikt als cadeau of als inspiratie om in uw netwerk mensen te interesseren en attenderen op de specifieke betekenis van de Antroposofische Gezondheidszorg in de regio Eindhoven. Evenals een lidmaatschap van Antroposana ook een mooi cadeau kan zijn.

ACTIVITEITEN

Met pijn in ons hart hebben twee belangrijke lezingen (als gevolg van de Corona -maatregelen) geen doorgang kunnen hebben. Het betreffen de lezingen van Zoltan Schermann over Hoog-gevoeligheid en van Henk Bakker over Kanker. De lezing betreffende Hoog-gevoeligheid, staat nu gepland, op18 februari, met het onvermijdelijke voorbehoud dat de Covid-maatregelen dit niet opnieuw zullen verstoren. De lezing over kanker zal nog gepland worden. Daarnaast zullen we het programma van 2021 nog uitbreiden met o.a. Wim Huige, de enige antroposofische oogarts in Nederland.

Uiteraard houden we u via onze website op de hoogte. Daarnaast kunt u via de website antroposofie-eindhoven.nl op de hoogte blijven en zich ook abonneren op de nieuwsbrief.

Wij spreken de wens uit, dat naast de impuls van vorig jaar met 100 jaar Waldorfschule, de activiteiten rondom 100 jaar Antroposofische Gezondheidszorg een bijdrage mogen betekenen aan de door zovelen gewenste verandering van onze samenleving.

AGENDA (onder voorbehoud van Corona- maatregelen)
Zoltan Schermann                    Hooggevoeligheid              18 februari 2021
Henk Bakker                             Kanker                                Nader te bepalen
Antroposofische zorgmarkt                                                 15 mei 2021 de Genneper Hoeve

Een spreuk van Rudolf Steiner voor ITA Wegman 

 • Een brug is de mens
 • Tussen het verleden
 • En het zijn van de toekomst.
 • Het heden is een ogenblik,
 • een ogenblik als brug.
 • Ziel-geworden geest In een stoffelijk hulsel –
 • Dat stamt uit het verleden.
 • Geest-wordende ziel In kiem verborgen –
 • Dat gaat toekomstwegen.
 • Begrijp het toekomstige
 • Door dat wat geweest is.
 • Hoop op het wordende
 • Door dat wat geworden is.
 • Zo grijp het zijn In het worden,
 • zo grijp wat wordt In wat is.

Kerstmis, 24 december 1920  (Vertaling Tom Scheffers)

Wij wensen u een goede gezondheid en dat de symboliek van de brug ook staat voor de verbinding van zorgvrager en zorgaanbieder. waarbij beide elkaar ontmoeten in de Antroposofisch gezondheidskalender

Namens: Antroposana Eindhoven, Henk Verboom

De antroposofische geneeskunde en geneeswijzen zijn erop gericht om de patiënt de ruimte geven om op een natuurlijke wijze te genezen en te herstellen. De antroposofische geneesleer gaat ervan uit dat de mens uit meerdere lagen is opgebouwd, namelijk: het fysieke lichaam, het levenslichaam, de ziel en de geestelijke kern.

Balans tussen de verschillende lagen is essentieel. Zonder balans kan de gezondheid verstoord raken en kunnen er ziektes en klachten optreden. Patiënten/cliënten worden dan ook vanuit deze lagen benaderd.

Aanpak verstoord evenwicht

Bij de behandeling volgens de antroposofische geneeskunde worden niet de symptomen aangepakt, maar wordt er op zoek gegaan naar de plek waar het evenwicht tussen of in de lagen verstoord geraakt is. Door middel van gerichte adviezen, behandelingen en antroposofische geneesmiddelen kan een antroposofisch arts of behandelaar het zelf genezende vermogen en de natuurlijke weerstand van de patiënt stimuleren. Hierdoor worden de klachten door het lichaam zelf aangepakt en vervolgens verminderd of verholpen.

Antroposofische geneeswijzen zijn complementair en kunnen een goede aanvulling zijn op de reguliere geneeskunde. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere fysiotherapeuten, artsen en psychotherapeuten die werken vanuit een antroposofisch mensbeeld. Sterker nog, alle antroposofische artsen hebben reguliere geneeskunde gestudeerd en zijn basis arts. Daarna hebben ze zich gespecialiseerd in antroposofische geneeskunst.

In hun (huisarts) praktijk schrijven ze reguliere en antroposofische geneesmiddelen voor. Een groot aantal verschillende kwalen, klachten en problemen kunnen met behulp van antroposofische geneeswijzen en geneesmiddelen worden aangepakt. Een antroposofisch arts of behandelaar kan dit met jou bespreken.

Deze tekst is overgenomen van “Zorgwijzer”.

Voor informatie over verzekeringsvoorwaarden en pakketten via Zorgwijzer klik hier

 

Vooruitzichten

Geachte leden

Wij hopen dat u zich ondanks de perikelen rondom het Coronavirus in goede doen bevindt en dat u ondanks dat dit grote impact heeft weinig last ondervind.

Als gevolg van de maatregelen rondom deze situatie zijn er een aantal geplande lezingen zowel in de tijd als locatie verplaatst of geannuleerd moeten worden. Daarom adviseren wij u altijd de last-minute informatie op onze website https://eindhoven.antroposana.nl/ of op https://antroposofie-eindhoven.nl/ te raadplegen.

Het is duidelijk, dat we er alles aan doen om ons te conformeren aan de Corona-maatregelen, met name op het punt van de 1,5 regel. Daardoor kan tijdens onze activiteiten geen koffie en thee aangeboden worden, dat vinden we jammer. Doordat wij moeten uitwijken naar andere locaties worden wij geconfronteerd met hogere kosten. In onze afweging vinden wij het doorgaan van de activiteiten echter essentiëler dan de materiële kant. Dat neemt niet weg, dat die kant er ook is. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen als u ons op dat punt met een vrijwillige bijdrage zou willen steunen. Daarvoor onze dank!

Het Coronavirus confronteert ons wereldwijd met heel specifieke vragen over de achtergronden van dit virus en op welke wijze het onze gezondheid raakt. De wereld achter de uiterlijke feiten is daarbij essentieel. Vandaar dat wij hieromtrent een aantal titels van boeken over dit onderwerp geselecteerd hebben (welke terug te vinden zijn op onze site in de Categorie “Covid en griep” en via deze link boeken en info.

In het kader van de historische ontwikkelingen, die wat betreft de Antroposofische Geneeskunde al 100 jaar telt, is de betekenis van Paracelsus op 22 september j.l. in het licht gezet. Tegen die achtergrond heeft de vertaalster en tegelijkertijd, degene die de voordracht bij Aorta gehouden heeft een toelichtende tekst geschreven, waardoor u beeld kunt krijgen over de betekenis van Paracelsus.   Meer over Paracelsus via deze link Van harte aanbevolen!

AGENDA

 • Lezing Hooggevoeligheid door Zoltan Schermann is geannuleerd! Deze is verplaatst naar 18 februari 2021.
 • Lezing over Kanker door Henk Bakker is geannuleerd! Wordt verzet naar een nader te bepalen datum.
 • De Antroposofische zorgkalender, komt medio november beschikbaar. Wonderschoon en informatief! Van harte aanbevolen. Te verkrijgen op een aantal verkooppunten . Deze worden bekend gemaakt op de hierboven genoemde websites.
 • De Antroposofische gezondheidsmarkt is verplaatst naar 15 mei 2021. Save the date!

Voor informatie kunt u mij altijd mailen of bellen: 0615054471.

Tenslotte hopen wij van harte dat we ondanks alle verwarring, die er als gevolg van Corona is ontstaan in de komende periode weer een aantrekkelijk programma te kunnen bieden, zoals u dat van ons gewend bent.

Met een warme groet

Henk Verboom, namens bestuur Antroposana Eindhoven.

 

Als gevolg van de Covid 19 maatregelen moeten wij onze bijeenkomst met als onderwerp Kanker door Henk Bakker helaas annuleren.

Deze bijeenkomst wordt verzet naar een nog te bepalen datum.

lancering van kalender ‘100 jaar antroposofische gezondheidszorg’

In het kader van de activiteiten rondom 100 jaar antroposofische gezondheidszorg zal op vrijdag 13 november op feestelijke wijze de  schitterende kalender, die voor deze gelegenheid is ontwikkeld, gelanceerd** worden. De kalender bevat veel inhoudelijke informatie en alle antroposofische zorgaanbieders uit de regio presenteren zich. Het geheel is kunstzinnig vormgegeven en is een sieraad in uw huiselijke of werkomgeving. Daarnaast is hij ook heel geschikt als present in deze barre tijden. Vanaf 15 november zal hij op vele plaatsen, met name bij de verschillende therapeuten, maar ook op externe adressen te verkrijgen zijn. Mede dankzij de financiële steun die wij ontvangen hebben is de adviesprijs slechts 10 euro. Voor informatie kunt u terecht bij:

Martine Meursing
e-mail: martine.meursing@hotmail.com
tel.: 06 33586351

of Henk Verboom
e-mail: henkwillemverboom@gmail.com
tel.: 06 15054471.

** I.v.m. Corona vindt de lancering 13 nov 2020 plaats in twee tijdslots en is slechts toegankelijk voor degene die aangemeld en toegelaten zijn!

Antroposofische medicatie welke uw zelfherstellend vermogen kan ondersteunen bij griepverschijnselen.

Op recept verkrijgbaar

 • Aconitum / Gelsemium comp. (Weleda)

Zonder recept verkrijgbaar

 • Infludo (Weleda)
 • Kinfludo (Weleda)
 • Nisyleen druppels (VSM)

Ter ondersteuning van de weerstand:
Er zijn in het persoonlijk gedrag enkele maatregelen die het organisme ondersteunen bij het omgaan met de ziekte. Daarbij horen onder andere het onthouden van alcohol, matige suikerconsumptie en het handhaven van een levensritme met voldoende slaap en voldoende zon. Waar ons immuunsysteem vaak last van heeft, is het gebrek aan zonlicht, een tekort dat in maart de grootste impact heeft. Voor het immuunsysteem geldt dat vitamine-D-tabletten de opname van zonlicht slechts in beperkte mate kunnen vervangen. Gepotentieerde fosfor en dienovereenkomstig gepotentieerd meteoorijzer in de ochtend kunnen als lichtsubstanties het immuunsysteem ook ondersteunen. Deze zitten in de volgende preparaten:
Echinacea / prunus comp. (Weleda) of Ferrum / Phos. / Quarz (Weleda). Beiden alleen op recept verkrijgbaar.

Informatie over het coronavirus vindt u op
Thuisarts.nl

 

Deze informatie is afkomstig van de site van Mercuur Eindhoven (mrt. 2020) (waarvoor onze dank)

PARACELCUS

Paracelsus, inspirator van de antroposofische gezondheidszorg  di 22 sep 2020, 20:00 – 22:00 uur

Voordracht door Elke Bußler, vertaler

Je zou de 16e eeuwse arts, alchemist, natuurfilosoof en ‘lekentheoloog’ Paracelsus de eerste antroposoof kunnen noemen:
zijn hele werk draait om de mens, kwintessens van de kosmos. Elke Bußler is al zo’n twintig jaar bezig het werk van Paracelsus te bestuderen, in het Nederlands te vertalen en uit te geven. Zij zal aan de hand van een aantal kernbegrippen het
mens- en wereldbeeld van Paracelsus schetsen. Paracelsische geneeskunst, zo zal blijken, is in essentie geesteswetenschap.

Net zoals Steiners geesteswetenschap niet in strijd is met de natuurwetenschap, maar erop voortbouwt, en dat met behulp van waarneming, ervaring en denken, geldt dit ook voor Paracelsus. Een groot deel van zijn werk speelt zich af langs de grens tussen natuur en bovennatuur, waarbij hij altijd naar manieren zoekt om deze duidelijk van elkaar af te bakenen. Tegelijkertijd geeft hij een wegbeschrijving om via de natuurlijke wereld, en verrijkt met de ervaring in de materie, tot een nieuwe beleving van de geestelijke wereld te komen.

 

De boeken van Paracelsus kunnen ter plaatse worden aangeschaft.

Bijdrage: 8 euro inclusief koffie/thee

Aanmelding verplicht voor 12 september bij Henk Verboom, bij voorkeur per email: henkwillemverboom@gmail.com of tel. 06-15054471.

Bij ‘overboeking’ bestaat de mogelijkheid dat er een extra bijeenkomst wordt georganiseerd.

Maria Magdalena kerk
Boschdijk 354
5622 PA EINDHOVEN

henkwillemverboom@gmail.com

Donderdag 17 september 2020
Lezing antroposofische medicijnen – Peter Staal.
GAAT DOOR ALS GEPLAND!
Voor info zie de flyer. Te kleine lettertjes? Via deze link is de flyer beter te lezen
 2020-09-17 Peter Staal – Antroposofische medicijnen

Let op:
Als vanzelfsprekend zijn ook bij deze lezing de corona maatregelen van kracht (1,5 meter e.d.).
Mede daardoor zijn we voor deze lezing uitgeweken naar (de Emmuaskerk) een veel ruimere locatie, waardoor we ondanks de beperkingen toch van een fijne avond kunnen genieten!


Door: Peter Borm Antroposofisch tandarts

 • Niet iedereen heeft een mooie rij tanden en kiezen.
 • Wat zegt je gebit over jouw lichaam?
 • Hoe is de vormgeving van het gebit verbonden met het menselijke lot dat zich daarin aftekent?
 • Kunnen antroposofische therapieën hierin iets betekenen?

Wie aan zijn of haar gebit denkt staat hier doorgaans niet al te lang bij stil. Bovendien wordt het gebit veelal geassocieerd met pijn of ongemak. Niets aantrekkelijks. Kun je er ook anders naar kijken?

Het beloofd een heel interessante avond te worden, waar gezichtspunten aan de orde komen, die een verruimende blik op ons gebit; onze kaken en onze spijsvertering geven.

In de Stroom van 2014 , was een interview met Peter Borm opgenomen waarin hij al veel van zijn inzichten deelde, maar nu komt hij naar Eindhoven om ons in levende lijven te ontmoeten en antwoord de geven op prangende vragen. Het artikel van Stroom is overigens nog steeds beschikbaar via de website van www.antroposana.nl.

Ook aanwezig:  Boeken- en informatietafels
Donderdag  6 februari 2020 20.00-22.00 uur
Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631KA  Eindhoven,

leden € 5,- / niet-leden €7,50  (alleen contante betaling mogelijk)
koffie of thee inclusief gratis parkeren

Als u zich deze avond als lid aanmeldt, dan kunt u gebruik maken van de prijs als lid.
Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven/ Facebook: AntroposanaEindhoveneo . E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

 

21 november 2019

Grote kracht bij kleine kwalen – Toke Bezuijen (Antroposofisch Verpleegkundige met grote waardering voor geneesplanten, wikkels, kompressen, ritmische inwrijvingen en baden

 • Wat kunnen geneeskrachtige kruiden en oliën, wol en bijenwas voor je doen?
 • Waarom is warmte zo essentieel?
 • Hoe bevorderen natuur en rust het herstel?