PARACELCUS

Paracelsus, inspirator van de antroposofische gezondheidszorg  di 22 sep 2020, 20:00 – 22:00 uur

Voordracht door Elke Bußler, vertaler

Je zou de 16e eeuwse arts, alchemist, natuurfilosoof en ‘lekentheoloog’ Paracelsus de eerste antroposoof kunnen noemen:
zijn hele werk draait om de mens, kwintessens van de kosmos. Elke Bußler is al zo’n twintig jaar bezig het werk van Paracelsus te bestuderen, in het Nederlands te vertalen en uit te geven. Zij zal aan de hand van een aantal kernbegrippen het
mens- en wereldbeeld van Paracelsus schetsen. Paracelsische geneeskunst, zo zal blijken, is in essentie geesteswetenschap.

Net zoals Steiners geesteswetenschap niet in strijd is met de natuurwetenschap, maar erop voortbouwt, en dat met behulp van waarneming, ervaring en denken, geldt dit ook voor Paracelsus. Een groot deel van zijn werk speelt zich af langs de grens tussen natuur en bovennatuur, waarbij hij altijd naar manieren zoekt om deze duidelijk van elkaar af te bakenen. Tegelijkertijd geeft hij een wegbeschrijving om via de natuurlijke wereld, en verrijkt met de ervaring in de materie, tot een nieuwe beleving van de geestelijke wereld te komen.

 

De boeken van Paracelsus kunnen ter plaatse worden aangeschaft.

Bijdrage: 8 euro inclusief koffie/thee

Aanmelding verplicht voor 12 september bij Henk Verboom, bij voorkeur per email: henkwillemverboom@gmail.com of tel. 06-15054471.

Bij ‘overboeking’ bestaat de mogelijkheid dat er een extra bijeenkomst wordt georganiseerd.

Maria Magdalena kerk
Boschdijk 354
5622 PA EINDHOVEN

henkwillemverboom@gmail.com

Donderdag 17 september 2020
Lezing antroposofische medicijnen – Peter Staal.
GAAT DOOR ALS GEPLAND!
Voor info zie de flyer. Te kleine lettertjes? Via deze link is de flyer beter te lezen
 2020-09-17 Peter Staal – Antroposofische medicijnen

Let op:
Als vanzelfsprekend zijn ook bij deze lezing de corona maatregelen van kracht (1,5 meter e.d.).
Mede daardoor zijn we voor deze lezing uitgeweken naar (de Emmuaskerk) een veel ruimere locatie, waardoor we ondanks de beperkingen toch van een fijne avond kunnen genieten!


Door: Peter Borm Antroposofisch tandarts

 • Niet iedereen heeft een mooie rij tanden en kiezen.
 • Wat zegt je gebit over jouw lichaam?
 • Hoe is de vormgeving van het gebit verbonden met het menselijke lot dat zich daarin aftekent?
 • Kunnen antroposofische therapieën hierin iets betekenen?

Wie aan zijn of haar gebit denkt staat hier doorgaans niet al te lang bij stil. Bovendien wordt het gebit veelal geassocieerd met pijn of ongemak. Niets aantrekkelijks. Kun je er ook anders naar kijken?

Het beloofd een heel interessante avond te worden, waar gezichtspunten aan de orde komen, die een verruimende blik op ons gebit; onze kaken en onze spijsvertering geven.

In de Stroom van 2014 , was een interview met Peter Borm opgenomen waarin hij al veel van zijn inzichten deelde, maar nu komt hij naar Eindhoven om ons in levende lijven te ontmoeten en antwoord de geven op prangende vragen. Het artikel van Stroom is overigens nog steeds beschikbaar via de website van www.antroposana.nl.

Ook aanwezig:  Boeken- en informatietafels
Donderdag  6 februari 2020 20.00-22.00 uur
Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631KA  Eindhoven,

leden € 5,- / niet-leden €7,50  (alleen contante betaling mogelijk)
koffie of thee inclusief gratis parkeren

Als u zich deze avond als lid aanmeldt, dan kunt u gebruik maken van de prijs als lid.
Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven/ Facebook: AntroposanaEindhoveneo . E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

 

21 november 2019

Grote kracht bij kleine kwalen – Toke Bezuijen (Antroposofisch Verpleegkundige met grote waardering voor geneesplanten, wikkels, kompressen, ritmische inwrijvingen en baden

 • Wat kunnen geneeskrachtige kruiden en oliën, wol en bijenwas voor je doen?
 • Waarom is warmte zo essentieel?
 • Hoe bevorderen natuur en rust het herstel?

Auto-immuunziekte, het raadsel van het zelfbeeld – Door Guus van der Bie

 • Wat is een auto-immuunziekte?
 • Kun je er iets aan doen?
 • Waarom is de oorzaak vaak niet bekend?
 • Welke rol speelt mijn ik?

De link naar de presentatie – klik hier

Guus van der Bie heeft een zeer inzichtelijke lezing gegeven. Voor degene die het nog eens na willen lezen is het volgende document door hem beschikbaar gesteld.   Klik op de link!

Autoimmuunziekten Guus van der Bie okt 2019

Donderdag 11 april 2019,

René Slot (Antroposofisch huisarts, Schrijver een boek over “de wil”) Website: ParacelsusMC.nl

 • Wat is de wil?
 • Waar zit de wil?
 • Wat wil jij (jouw wil)?
 • Kun je de wil beïnvloeden of sturen?

 

De twaalf deugden, gezondheid en duurzaamheid door Manfred van Doorn, hij is Creatief-, spiritueel  ontwikkelcoach en enthousiaste spreker.

 • Welke samenhang is er tussen persoonlijke- en sociale- ontwikkeling en een gezonde en duurzame samenleving?
 • Welke wetmatigheden zijn er in een levensverhaal, religie of mythe?
 • Hoe staat chaos tegenover orde, kracht tegenover kwetsbaarheid?
 • Met inspirerende filmbeelden !

Ook aanwezig: Boeken- en informatietafels en  Biologisch Dynamische boeren uit omgeving Eindhoven

Donderdag 14 februari 2019, 20.00 – 22.00 uur

Georganiseerd door: AntropoSana Eindhoven eo
De lezing wordt gesponsord door Stichting Grondbeheer

Donderdag 13 December 2018
De heilige nachten (De heilige nachten, een weg naar innerlijke gezondheid).

Frans Lutters – Vrije School docent en onderzoeker – Geeft al jaren lezingen over dit thema en publiceerde een boek hierover.

De periode tussen Kerstmis en Drie koningen is een tijd van rust en bezinning.
Dromen, ontmoetingen en gesprek geven mogelijkheden tot innerlijke verdieping en daarmee een bron van gezondheid.

 

 

Koorts! In gesprek met: Peter Staal (Antroposofisch Huisarts)

 • Wat is koorts?
 • Waarom krijg je koorts en is het nuttig?
 • Wat kun je er aan doen?
 • Is de oorzaak, pijn of ervaring voor kinderen anders?

Donderdag 11 oktober 2018, 20.00 – 22.00 uur

Georganiseerd door:
AntropoSana Eindhoven eo samen met Vrije School Brabant (VSB)  

Let op: andere locatie!
Vrije School Brabant (VSB), Nuenenseweg 6, 5631 KB Eindhoven

Entree: leden € 5,- / niet-leden €7,50  (alleen contante betaling mogelijk)
Zo lang de voorraad strekt een gratis exemplaar van Gezichtspunt  “Koorts”.

Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com – www.antroposana.nl/eindhoven/ Facebook: AntroposanaEindhoveneo – E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

Donderdag 22 maart 2018
In gesprek met: Marco Ephraïm en Monique Schuurman Hess
Wat houdt het hart gezond?

Wat het hart gezond kan houden 
Daarover gaan we in gesprek met Marco Ephraïm Antroposofisch huisarts in Zoetermeer 
Ons hart is een veelzeggend orgaan en vervult een cruciale rol in ons leven. Hoe kunnen we dat belangrijke orgaan tegemoet komen om het gezond te houden?
Marco is ook mede-initiator van de zogenaamde Hartschool die in het Therapeuticum Aurum (https://therapeuticumaurum.nl/hart-vaatziekten/) met medewerking van veel therapeuten een schitterend concept hebben ontwikkeld rondom de hartpatiënt. Daar zal hij ons ook over informeren hoe dit in Zoetermeer gestalte krijgt.

In samenwerking met muziektherapeute Monique Schuurman Hess gaat hij in en bespelen zij het hart.

Donderdag 1 februari 2018, in gesprek met: René Groenen. 
Weet, wat je eet… 

Rene is werkzaam op het gebied van de biologische landbouw én zaadkweek en veredeling.
Als geen ander kan hij ons ” voeden” met gezichts- en standpunten- welke werkwijzen er worden gebruikt die feitelijk tot gevolg hebben, dat wij geen natuurlijk voedsel meer tot ons kunnen nemen.
Dit is dus een regelrechte bedreiging van de gezondheid van ons en die van onze kinderen.

De lezing werd goed bezocht!

René wist ons op meesterlijke wijze te vertellen wat de verschillen zijn tussen zaadvaste en hybride rassen zijn. En daarnaast vertelde hij waarom de teelt van zaadvaste rassen belangrijk is.

Voor veel meer informatie kijkt u op de site van de Beersche Hoeve.
 Klik hier voor de site van de Beersche hoeve

Donderdag 9 november 2017, in gesprek met: Joost Laceulle Antroposofisch huisarts
Omgaan met……Ziekte en gezondheid bij: Kinderen, volwassenen en ouderen

Lichaam, ziel en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat is ziek ….en wat is gezond zijn?
Kun je het zelf genezend vermogen beïnvloeden?
Hoe kun je  verantwoording nemen voor jouw gezondheid?

Flyer – Goed geslapen – Jaap van de Weg – 5 okt 2017

Donderdag 5 oktober 2017, 20.00 – 22.00 uur – Jaap van de Weg – Auteur en Consultatief antroposofisch huisarts

Naar bed gaan, inslapen en wakker worden.

 • Wat is slapen eigenlijk?
 • Wat doe je in de nacht?
 • Wat gebeurt er in je lichaam?
 • Wat zijn slaapproblemen?

 

In gesprek over….. Depressie,

Donderdag 8 juni 2017, 20.00 tot 22.00 uur – Peter Staal – Antroposofisch huisarts 

 • Is iedereen even gevoelig?
 • Hoe kun je een depressie krijgen?
 • Wat zijn de symptomen?
 • Hoe kun je een depressie voorkomen of oplossen?

Op veler verzoek hebben wij Peter Staal , antroposofisch huisarts in Tilburg, wederom bereid gevonden om voor Antroposana Eindhoven een avond te verzorgen, dit maal het belangrijke onderwerp: Depressie. Naast de inhoudelijke aspecten, zal hij ingaan op de methodisch benadering vanuit de antroposofie, zoals deze mede door het innovatie-instituut, het Lectoraat van de antroposofische gezondheidszorg met het veld ontwikkeld is.

Mercuur bestaat 28 jaar!

Mercuur bestaat 28 jaar.

Onder de titel Mercuur 2.0 oriënteert zij zich op de toekomst, om de continuïteit van de antroposofische gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Op woensdag 29 maart wordt met een jubileumrede van Christine Gruwez, met als titel: “Behoefte aan een plek waar ge-heel-d kan worden”, inhoud gegeven aan dit feestelijke feit.
Daarmee willen we tot uitdrukking brengen hoe belangrijk de Antroposofische Gezondheidszorg in deze tijd is, wat zij te betekenen heeft en tegelijkertijd ook welke positie een therapeuticum daarbij inneemt, als plek om te helen.
Dat vraagt ook om vanuit patiëntenperspectief de ontwikkeling van de antroposofische gezondheidszorg te steunen en te stimuleren.
Christine zal dit punt met name belichten en dit ook plaatsen in het huidige tijdsgewricht.
“Nood aan troost en geborgenheid” groeit naarmate de wereld minder zekerheid lijkt te bieden.
Wat ons kan helen is het bewust kunnen dragen van iedere vorm van onzekerheid.
Niet in, maar uit deze onzekerheid is geheeld worden weer mogelijk.
Dit kunnen we vertalen naar de grote nood-zaak van Antroposofische Gezondheidszorg en Therapeutica.
De toespraak van Christine zal omlijst worden met een bijzondere bijdrage van het Mercuurkoor, begeleid door Joop Albracht.

De zaal is open om 19.30 ,  er zijn verschillende informatiestands en een boekentafel aanwezig, zodat u kunt laten inspireren.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond.
De bijdrage van 5 euro of een vrijwillig gebaar zal  voor de toekomst van Mercuur aangewend worden

Meer informatie: Mercuur Affiche Mercuur Jubileum 28jr_PosterA4_3.

Ik hoop u namens de Mercuurgemeenschap op 29 maart te mogen begroeten.
Henk Verboom

Flyer Slikken en stikken

In gesprek over…..  Medicijngebruik

Donderdag 23 maart 2017, 20.00 – 22.00 uur – Loek Dullaart –
Medicijngebruik – Slikken én stikken
• Als we ziek zijn krijgen we heel wat te slikken.
• Alternatieve medicijnen en behandelwijzen worden door marktwerking en het economische systeem bijna geheel buitengesloten.
• Wat is eigenlijk gezondheid, wat is geneeskunst en wat is de bedoeling van ziekten?
• Wat kunnen wij doen als individuele patiënt of met elkaar?

Donderdag 3 november 2016, 20.00-22.00 uur

Elektromagnetische Straling – Je ziet het niet, maar het is overal en het gaat door je heen!
In gesprek met: Nico Groot Stralings- en ervaringsdeskundige
Leerkracht, (interim)directeur en ondersteuner in de bedrijfsvoering,
Hij maakt straling ervaarbaar met meetinstrumenten

 • Wat is elektromagnetische straling en hoe veilig is het?
 • Waarom is wifi op scholen voor jonge kinderen in Rusland en Frankrijk verboden?
 • Wat is elektro sensitiviteit en wat zijn de klachten?
 • Wat kun je (zelf) doen om risico’s te reduceren?

Natuurlijk is onze boekentafel ook weer gevuld met interessante folders en boeken over dit en andere onderwerpen.
Novalis college,
Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
Entree: €7,50, leden €2,50 korting (alleen contante betaling mogelijk)

Informatie over deze avond, Henk Verboom, tel. 06 – 150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven · Facebook: AntroposanaEindhoveneo · E-mail: eindhoven@antroposana.nl

Frans Lutters - 6 okt 2016

In gesprek over…Ziekte en de weg naar genezing

Donderdag 6 oktober 2016, 20.00 – 22.00 uur

In gesprek met: Frans Lutters – auteur en docent.
Hij studeerde onderwijskunde, theologie en vrijeschoolpedagogie.

Ziekte en genezing zijn onderdeel van het leven.
Een ziekte stelt ons voor uitdagingen die zwaar,
intens en leerzaam kunnen zijn.
Hoe kunnen we omgaan met ziekte en genezende krachten?
Hoe kun je dit zien vanuit een humane en spirituele benadering van het leven?

Natuurlijk is onze boekentafel ook weer gevuld met interessante folders en boeken
over dit en andere onderwerpen.

Donderdag 6 oktober 2016, 20.00 – 22.00 uur
Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven
Entree: €7,50 / leden krijgen €2,50 korting (alleen contante betaling mogelijk)

Informatie over deze avond, Henk Verboom, tel. 06 – 150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven – Facebook: AntroposanaEindhoveneo – E-mail: eindhoven@antroposana.nl

 

Pallium Thuiszorg nu ook in Eindhoven

Na de succesvolle ontwikkelingen in Maastricht, is begin 2016 Pallium Thuiszorg Eindhoven e.o. gestart. Dit is een bemiddelingsbureau voor warme thuiszorg op maat. De Christengemeenschap Eindhoven en Antroposana Eindhoven, willen dit initiatief van Thea Looijmans ondersteunen door een oproep voor financiële (start)steun.

Vindt U dit ook een goed initiatief, dan kunt meer informatie vinden op palliumthuiszorgeindhoven.nl, of u kunt contact opnemen met 06 2466 3186.

Als u wilt bijdragen dan kunt u doneren op rekeningnummer NL92INGB0001077392 ten name van: Christengemeenschap, Eindhoven, onder vermelding van Pallium thuiszorg Eindhoven e.o..